Main pageKEGG pathway → Valine, leucine and isoleucine degradation

KEGG pathway: Valine, leucine and isoleucine degradation

Pathway hsa00280
Name Valine, leucine and isoleucine degradation
Members BCAT1 HSD17B10 ALDH3A2 MCCC2 MCEE HADHA HMGCL HADH ALDH1B1 HIBCH IL4I1 HIBADH ALDH7A1 BCAT2 ACAA2 ALDH9A1 AOX1 HADHB ACAA1 ACADM EHHADH MUT BCKDHB ACAT1 MCCC1 DBT ACAD8 DLD PCCB IVD ACADS BCKDHA OXCT2 HMGCS2 IL4I1 PCCA AUH ABAT ACAT2 ALDH6A1 ECHS1 HMGCS1 OXCT1 ALDH2 ACADSB
Description -